Kiểm tra trạng thái đơn hàng của tôi

Thông tin đặt hàng

Xin chào, trước khi tiếp tục, chúng tôi sẽ cần thêm một chút thông tin về đơn hàng bạn đặt. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi ID đơn đặt hàng (ví dụ: 2BD2151), họ bạn đã sử dụng cho địa chỉ thanh toán và địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn hoặc mã zip được liên kết với đơn đặt hàng. Cảm ơn!

Nếu bạn đã có tài khoản với Linh Store USA, có một cách đơn giản hơn để xem các đơn đặt hàng của bạn. Chỉ cần đăng nhập ở đây .

Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.