Đảm bảo tính xác thực:

Tất cả các sản phẩm được bán trên LinhStoreUSA.com đều được đảm bảo chính hãng 100%. LinhStoreUSA.com mua hàng tồn kho của mình thông qua các đại lý được ủy quyền hoặc các nhà bán buôn/nhà phân phối có uy tín trong ngành.

Đồng hồ của chúng tôi:

Đồng hồ của chúng tôi được đảm bảo là chính hãng, hoàn toàn mới và đi kèm với tất cả các bộ phận ban đầu. Tất cả đồng hồ Linh Store USA đều có số sê-ri ban đầu của nhà sản xuất còn nguyên vẹn và không phải là hàng tân trang hoặc giây xuất xưởng. Tất cả đồng hồ đều có chương trình bảo hành từ 1 đến 5 năm (có áp dụng loại trừ). Xem tài liệu tham khảo bảo hành của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bảo hành cho đồng hồ:

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá tốt nhất có thể. Vì LinhStoreUSA.com không tuân theo hướng dẫn về giá bán lẻ đề xuất (MSRP) của nhà sản xuất nên chúng tôi không được phép cung cấp bảo hành của nhà sản xuất. Chúng tôi hiểu rằng bảo hành là mối quan tâm chính khi mua đồng hồ, do đó LinhStoreUSA.com cung cấp bảo hành riêng để thay thế bảo hành của nhà sản xuất trên tất cả đồng hồ của chúng tôi. Để xem chính sách bảo hành của LinhStoreUSA bấm vào đây.